Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Optymalizacja zarządzania infrastrukturą drogową w Dzierżoniowie

Samorząd i mieszkańcy miasta Dzierżoniów borykali się z zaniedbaną, źle zorganizowaną infrastrukturą drogową. Drogami zarządzały gmina, powiat i województwo. Przejęcie dróg w zarząd gminy Dzierżoniów pozwoliło na przeprowadzenie kompleksowej, spójnej optymalizacji zarządzania infrastrukturą.
 
Problem zdefiniowany przez samorząd: Układ infrastruktury drogowej w Dzierżoniowie obejmował drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Brak było jednego zarządcy, odpowiedzialnego m.in. za kompleksowe utrzymanie nawierzchni, chodników, oświetlenia, dostępność dróg zimą i latem, koordynację bieżących remontów, inwestycje czy budowę i utrzymanie ścieżek rowerowych. W powszechnym odczuciu skala zaniedbań w obszarze utrzymania i remontów dróg w mieście była bardzo duża. To skłoniło samorząd Dzierżoniowa do podjęcia działań zmierzających do kompleksowej reorganizacji infrastruktury drogowej w mieście.
 
Sposób rozwiązania: Doprowadzono do tego w dwóch etapach:

  • zawierając porozumienie z zarządem województwa dolnośląskiego w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg na terenie Dzierżoniowa,
  • przejmując drogi powiatowe i przekształcając je w drogi gminne.

Należy podkreślić aspekt społeczny działań. Nowy, spójny system infrastruktury drogowej sprawił, że mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące jego funkcjonowania bezpośrednio do samorządu gminy. Przedtem dochodziło do licznych nieporozumień na tym tle, np. sąsiadujące ze sobą drogi będące w zarządzie różnych podmiotów, były remontowane w różnym czasie, co spotykało się z niezadowoleniem.

Korzyści: Gminna infrastruktura drogowa powiększyła się o 21,7 proc. Jedynym zarządcą dróg stała się gmina Dzierżoniów, co znacząco wpłynęło zarówno na podniesienie standardu w zakresie ich letniego i zimowego utrzymania, jak i zoptymalizowanie planów remontów, inwestycji, robót interwencyjnych itp. 
W ramach remontów zmodernizowano ulice do standardu sąsiednich dróg gminnych poprzez wymianę nawierzchni, oświetlenia, budowę ścieżek rowerowych, chodników, wyremontowano też dwa mosty, w tym jeden zabytkowy. Oprócz korzyści związanych z dostępnością i jakością usług, odnotowywany jest stały wzrost przychodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. 
Można oczekiwać, że dalszy rozwój opisywanej praktyki, przy uwzględnieniu wskaźników zawartych w SMUP, pozwoli na ulepszanie realizacji usług w wymiarze ilościowym, jakościowym, efektywności kosztowej oraz wpłynie pozytywnie na dostępność w zakresie ich dostarczania. W portalu smup.gov.pl dostępna jest baza wskaźników dotyczących obszaru “Drogownictwo i Transport”. Dzięki mechanizmowi porównywania konkretnych parametrów w stosunku do innych samorządów prowadzących te usługę, będzie można obserwować dynamikę zmian wartości tych parametrów dla Dzierżoniowa. 

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2022-03-31
Data aktualizacji:2023-02-14
Typ jednostki:gmina miejska
Miejscowość:Dzierżoniów
Powiat:dzierżoniowski
Województwo:dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:58–200 Dzierżoniów
Jednostka wdrażająca:Urząd Miasta Dzierżoniów
Ulica:Rynek 1, Dzierżoniów
Telefon:74 645 08 40
Witryna internetowa:www.dzierrzoniow.pl
Adres email:zkuc@um.dzierzoniow.pl
Liczba mieszkańców:31 014
Osoby kontaktowe:
Baner projektu