Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Zmniejszenie ciężkości zdarzeń drogowych, kameralizacja ulic, uspokojenie ruchu – Wizja ZERO

Wyjściowym problemem była wysoka liczba ciężkich zdarzeń drogowych skutkująca ofiarami śmiertelnymi i osobami ciężko rannymi – około 10-11 wypadków śmiertelnych rocznie, 30-40 ciężko rannych osób rocznie przy około 100 wypadkach z rannymi ogółem rocznie i to mimo występowania zjawiska kongestii. Celem było zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych do zera i zredukowanie ciężkości zdarzeń drogowych. 
Zidentyfikowano, że głównym powodem występowania ciężkich wypadków jest nadmierna prędkość. Zdecydowano o przebudowie infrastruktury miejskich ulic w sposób wymuszający na kierujących poruszanie się z prędkościami dozwolonymi przez przepisy. Głównym narzędziem było zawężenie pasów ruchu do 3 m (w przypadku ulic z transportem publicznym) i węższych. Skrzyżowania skanalizowane zostały przebudowane na ronda, na drogach osiedlowych wprowadzono równorzędne skrzyżowania. Obszary zabudowy mieszkaniowej objęto strefą 30. Zbudowano obwodnice wewnątrzmiejskie, by zapobiec tranzytowi wewnątrzmiejskiemu przez obszary intensywnie zamieszkałe. 
Wskutek powyższych działań nastąpił spadek poważnych zdarzeń drogowych – liczba takich wypadków spadła do około 20 rocznie (-80 proc.)  W tym liczba wypadków śmiertelnych została zredukowana do zera w kilku okresach ponadrocznych. Liczba kolizji spadła o jedną trzecią. Korzyści społeczne w wyniku poprawy BRD  wynoszą około 70 mln zł rocznie z tytułu niewystąpienia poważnych zdarzeń drogowych. 
Podstawą decyzji o wdrożeniu innowacji były następujące działania analityczne:

  • przed wdrożeniem rozwiązań sporządzono Studia Komunikacyjne z analizami dotyczącymi BRD, polityki transportowe realizowane są w zgodzie z opracowanym Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przyjętym w 2016 roku,
  • dane dotyczące zdarzeń drogowych, ich powodów i ciężkości zostały pozyskane dla potrzeb Studiów Transportowych (zewnętrzna firma inżynierska) na podstawie opracowań statystycznych Policji oraz analiz Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Problem zdefiniowany przez samorząd: Wysoki odsetek poważnych zdarzeń drogowych – ofiary śmiertelne i ciężkie.
Sposób rozwiązania: uspokojenie ruchu za pomocą rozwiązań geometrycznych ulic
Korzyści: ogólna poprawa bezpieczeństwa publicznego, poprawa jakości życia, zmiana zachowań komunikacyjnych sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi miasta, korzyści ekonomiczne związane z mniejszymi skutkami społecznymi i ekonomicznymi wypadków.

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2022-09-27
Data aktualizacji:2023-04-27
Typ jednostki:miasto na prawach powiatu
Miejscowość:Jaworzno
Powiat:Jaworzno
Województwo:śląskie
Kod pocztowy i Poczta:43-600 Jaworzno
Jednostka wdrażająca:Wydział Inwestycji Miejskich UM Jaworzno
Ulica:Plac Górników 5
Telefon:66 88 40 362
Witryna internetowa:www.jaworzno.pl
Adres email:tomasz.tosza@mzdim.jaworzno.pl
Liczba mieszkańców:92 000
Osoby kontaktowe:
Baner projektu