Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk

Historia BDP

BAZA DOBRYCH PRAKTYK  jest wspólnym przedsięwzięciem samorządowym zainicjowanym w 2007 przez ogólnopolskie organizacje samorządowe. Gromadzi opisy dobrych i sprawdzonych rozwiązań z zakresu doskonalenia zarządzania usługami publicznymi i rozwojem jednostek samorządu terytorialnego, w tym rozwojem instytucjonalnym, a od 2013 roku także współpracą międzysamorządową. W okresie kilkunastu lat w bazie zgromadzono ponad 500 wystandaryzowanych i zgodnych z przyjętą metodologią, opisów praktyk - zamieszczonych w kilku działach. Praktyki obecnie są dostępne w archiwum bazy – www.archiwum.dobrepraktyki.pl

Baza służy udokumentowaniu i promowaniu dobrych praktyk zarządzania w samorządach oraz doświadczeń w stosowaniu nowoczesnych narzędzi wspierających funkcjonowanie samorządów lokalnych i ich współpracę. Do bazy wpisywane były opisy dobrych praktyk zidentyfikowanych w ramach konkursów samorządowych, w tym szczególnie „Samorządowy Lider Zarządzania", w ramach prac Grup Wymiany Doświadczeń oraz zidentyfikowanych samodzielnie przez biura organizacji samorządowych, przez media samorządowe i rekomendowanych przez inne samorządy. W ciągu kilkunastu lat jej istnienia oprócz bezpośredniego zaangażowania pracowników organizacji samorządowych jej rozwój był z różnych projektów:

  • w latach 2007-2010 była wspierana przez Norweski Mechanizm Finansowy,

  • w latach 2010-2011 dodano przy wsparciu projektu POKL 5.4 „Model współpracy jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych",

  • w latach 2011-  główny rozwój bazy w jej zasadniczym kształcie (zarządzanie usługami i rozwojem instytucjonalnym) był elementem projektu POKL 5.2 „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem jednostek samorządu lokalnego (gmin i powiatów)",

  • w 2013 dodano nowy dział „Współpraca między jednostkami samorządu (JST)" w ramach realizacji projektu „Budowanie kompetencji do współpracy między samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego".

Od kwietnia 2019 baza jest wspierana w ramach projektu System Monitorowania Usług Publicznych, finansowanego z POWER 2.18., który obecnie wspiera rozwój bazy. W ramach projektu SMUP utworzona została nowa Baza Dobrych Praktyk, która jest kontynuuje misję wspierania realizacji usług publicznych realizowanych przez samorządy terytorialne poprzez wymianę ich doświadczeń.

Od 2020 roku nadzór i rozwój bazy koordynuje Związek Miast Polskich.